Σχόλιο με αφορμή την απόφαση του δικαστηρίου για την ΧΑ.

Κοινωνική δικαιοσύνη, ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην εκπαίδευση, στην υγεία, στον πολιτισμό, συνέπεια λόγων και πράξεων, ορθολογισμός, καλές πρακτικές διακυβέρνησης, ψηφιοποίηση του κράτους για την εξυπηρέτηση των πολιτών και λογοδοσία στην κοινωνία.
Έτσι απομονώνεις φασιστικά μορφώματα και τα στέλνεις εκεί που ανήκουν.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *