Αθήνα, μη βιώσιμη πόλη

Αυτό που φτιάξαμε στην Αθήνα είναι μη βιώσιμο… Υπερβολική συσσώρευση τσιμέντου, ανθρώπων, χρημάτων χωρίς διεξόδους διαφυγής. Η Αθήνα δεν μπορεί να σταθεί σαν πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους στον ορίζοντα των 200 χρόνων από την ίδρυση του.

Χάθηκε μία ευκαιρία η κρίση να γίνει σημείο αφύπνισης. Η πόλη για να γίνει βιώσιμος τόπος θα πρέπει να αποφορτιστεί από τα βάρη που επί δεκαετίες την φορτώσαμε. Ιδανικά 600.000 και πλέον πολίτες να επανδρώσουν την επαρχία με ένα συντονισμένο τρόπο, με ένα παραγωγικό σχέδιο που θα δώσει οξυγόνο στην ελληνική οικονομία και προοπτικές για το μέλλον.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *