Μαγιάτικα…

Στα μάτια μου τα πολιτικά & κοινωνικά ρεύματα της δεκαετίας του 60 με αποκορύφωμα το “επαναστατικό” 1968, δεν έφεραν μόνο τα εργασιακά ζητήματα, τις κοινωνικές ελευθερίες και τα αντιπολεμικά αιτήματα στο προσκήνιο. Ήταν προάγγελος μιας ανάγκης για αλλαγή και σύγκρουσης με το μεταπολεμικό status quo.

Μεγάλες μορφές των κινημάτων της περιόδου έπαιξαν σημαντικό ρόλο τόσο στους τομείς της νέας τεχνολογίας όσο και στην Green επανάσταση που έφερε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ήταν μία περίοδος εξαιρετικά σημαντικών γεγονότων, αρνητικών και θετικών, για την ανθρωπότητα αλλά και ιστορικό ορόσημο της πορείας του λεγόμενου “δυτικού πολιτισμού”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *