Εξωτερική Πολιτική

Η Εξωτερική Πολιτική δεν έχει τετελεσμένα, πρέπει να προσαρμόζεται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες. Μοιάζει περισσότερο με μαραθώνιο παρά με μια παρτίδα σκάκι.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *