Περισσότερος χώρος στο Ποδήλατο

Η εμβάθυνση της κρίσης σε όλα τα επίπεδα φέρνει στο προσκήνιο νέους τρόπους αυτοοργάνωσης των πολιτών σε όλα τα επίπεδα. Από το εναλλακτικό freeday και τις ποδηλατικές βόλτες που καλούσαν το κόσμο σε μια νέα στάση ζωής, στις μέρες μας που το ποδήλατο έχει μετατραπεί σε ένα σημαντικό εναλλακτικό μέσο ατομικής μεταφοράς. Ένας τρόπος διάσπασης του ατομικού αποκλεισμού συνανθρώπων μας. Μια κατάσταση που επιβάλλεται και θα συνεχίσει να επιβάλλεται στα πλαίσια της εσωτερικής υποτίμησης και της προσαρμογής στο οικονομικό μοντέλο που εκπροσωπούν οι δανειστές.
Η τοπική αυτοδιοίκηση στα πλαίσια της άμυνας και της κοινωνικής αρωγής οφείλει να αγκαλιάσει και να διευκολύνει οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει τη κατάσταση. Η κοινωνική πρόνοια πρώτου βαθμού, η βοήθεια σε ανέργους και ευπαθείς ομάδες αποτελούν προτεραιότητα. Σε δεύτερη φάση, η διευκόλυνση των μετακινήσεων με εναλλακτικά μέσα και η προσβασιμότητα στο δημόσιο χώρο θα ήταν μια επόμενη κίνηση. ΚΕΠ, δημόσια ιατρεία, σχολεία, δημοτικές υπηρεσίες, πλατείες θα μπορούσαν να φιλοξενούν χώρους φύλαξης και “δεσίματος” ποδηλάτων. Ενεργοποίηση ποδηλατικών διαδρόμων στις μεγάλες αρτηρίες των δήμων.

Κάθε ποδηλάτης ένροδος αντάρτης!

Leave a Comment.