Αίγυπτος 2011, #jan25, #Egypt χωρίς λόγια…

Στο παγκόσμιο χωριό ζούμε ιστορικές στιγμές στην αυγή του 2011 με τους πολίτες της Αιγύπτου να διεκδικούν ένα καλύτερο μέλλον σε μια δημοκρατική χώρα! #jan25 #egypt

1 Comments

  1. Pingback: istor's place

Leave a Comment.