Εκλογή στο Το.Συ.Ν Κορυδαλλού!

Την Κυριακή 30 Μαρτίου έγιναν οι εκλογές στα ΤΟ.ΣΥ.Ν. όλης της χώρας. Συμμετείχα σαν υποψήφιος για το ΤΟ.ΣΥ.Ν. Κορυδαλλού. Μια ωραία διαδικασία, καλά οργανωμένη και από πλευράς Δήμου. 270 ψηφίσαντες στην πρώτη διαδικασία του θεσμού, εκλέχτηκα με 71 σταυρούς.

Θεωρώ πως είναι ένας πολλά υποσχόμενος θεσμός. Χρειάζονται βέβαια αρκετές βελτιώσεις που προτάθηκαν και συζητήθηκαν, ας περιμένουμε πρώτα να δοκιμαστεί στην πράξη. Θέλω να πιστεύω πως πρόκειται για θέληση της πολιτείας για εμπλοκή των νέων και ενασχόληση τους με θέματα που τους ενδιαφέρουν. Είμαι επιφυλακτικός για την ώρα, θα σχολιάσω περισσότερα σύντομα…

Leave a Comment.