Μια διαφορετική προσέγγιση…

Προσπάθησα να συγκεντρώσω μέσα σε λίγες γραμμές τις σκέψεις μου για το Δίκτυο – Ourvoice, την ιδεολογική βάση αλλά και τους προβληματισμούς μας! Το σίγουρο είναι ότι θα υπάρξουν αρκετές ακόμα προσθήκες και βελτιώσεις! Αλλά τίποτα πιο ορθό από το ‘προσωρινό’!

Αντιγράφω ένα σημείο…

Στροφή στο Νέο Άνθρωπο!

Πολλές είναι οι χώρες παραδείγματα που ακολούθησαν αυτό το πρότυπο και πέτυχαν-επίλυσαν σημαντικά προβλήματα!

Χρειάζεται ένα νέο μοντέλο σκέψης ξεκινώντας από χαμηλά! Από την απαρχή του κοινωνικού συστήματος!

Θα διατυπώσουμε βασικές προτάσεις και λύσεις με επίκεντρο τον Νέο Άνθρωπο και την δυναμική την εκρηκτική μαγεία που αυτός έχει!

Από εκεί πρέπει να ξεκινήσει ο μετασχηματισμός, μια νέα προοδευτική νεανική δύναμη!”

>> το πλήρες κείμενο 

Leave a Comment.